Rikosasiat

Rikosoikeus

Rikosoikeus kuuluu toimistomme erityisosaamisalueeseen. Avustamme sekä asianomistajia että rikoksesta epäiltyjä ja vastaajia kaikissa rikosprosessin vaiheissa (esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti).


Rikoksen uhria kutsutaan asianomistajaksi. Rikoksen tekemisestä epäiltyä puolestaan kutsutaan esitutkinnan aikana epäillyksi sekä myöhemmin asian edetessä syyteharkintaan ja käräjäoikeuteen vastaajaksi.


Meihin kannattaa olla yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun sinua kuullaan esitutkinnan yhteydessä kuulusteluissa. Sekä asianomistajalla että epäillyllä on oikeus käyttää kuulustelussa avustajaa. Alaikäisellä olisi aina hyvä olla avustaja jo esitutkinnassa. Jos asianomistajana on alaikäinen lapsi, voimme tarvittaessa toimia asiassa edunvalvojan sijaisena.


Poliisin suorittaman esitutkinnan valmistuttua rikosasia siirtyy syyteharkintaan, jossa syyttäjä joko nostaa syytteen tai tekee päätöksen syyttämättä jättämisestä. Syyttäjän nostettua syytteen ja laadittua haastehakemuksen asia etenee oikeudenkäyntiin käräjäoikeudessa. Viimeistään silloin kannattaa olla yhteydessä asianajajaan yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten esittämiseksi tai vastauksen laatimiseksi.


Palveluihimme kuuluu avustaminen myös esimerkiksi lähestymiskieltoasioissa sekä pakkokeino- eli vangitsemisasioissa.


Oikeudenkäynnin jälkeen neuvomme myös vahingonkorvauksen hakemiseen liittyvissä asioissa sekä huolehdimme korvaushakemusten laatimisesta Valtiokonttoriin.

Muuta apua ja tukea:

Asianomistajana sinun on mahdollista saada henkistä tukea Rikosuhripäivystyksestä eli RIKUsta. Sieltä on mahdollista saada myös tukihenkilö kuulustelua tai oikeudenkäyntiä varten. Tukihenkilö voi auttaa myös käytännön kysymyksissä. Rikosuhripäivystys tarjoaa lisäksi valtakunnallista Juristin puhelinneuvontaa. Toimistomme asianajajat toimivat vapaaehtoisina juristeina Rikosuhripäivystyksessä.

Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoinen juristi
KRIS-Oulu ry:llä on käynnissä lainrikkoja- ja päihdetaustaisten henkilöiden läheisille tarkoitettu HAND IN HAND -hanke, jonka puitteissa on tarjolla vertaistukea ja yhteisiä aktiviteetteja. Lisätietoja hankkeesta ja esimerkiksi ryhmien kokoontumisesta on saatavilla KRIS-Oulu ry:n verkkosivuilta.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää.