Kulutietoutta

Tietoa kuluista

Veloitus on aikaperusteista tai asiakohtaista. Aikaperusteisesti veloitettavia ovat esimerkiksi neuvottelut ja oikeudenkäynnit, joiden kesto ja laajuus riippuvat toimeksiannosta ja asian laadusta. Asiakohtaisesti veloitetaan esimerkiksi asiakirjan, kuten testamentin tai edunvalvontavaltakirjan, laatiminen.


Oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi on erinäisiä vaihtoehtoja. Selvitämme aina puolestasi, kuuluuko kyseinen asia vakuutuksesta korvattavaksi tai oletteko oikeutettu oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen valtion varoista.

Oikeusturva

Usein kotivakuutusten tai yritysvakuutusten liitevakuutuksena on oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikustannuksia omavastuuosuudella vähennettynä. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen voi saada valtion varoista suoritettavaa oikeusapua käyttövaroista riippuen. Teemme asiakkaan puolesta aina oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiöön.

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa valtion kustantamaa oikeudellista apua. Oikeusapua voidaan myöntää henkilölle, käyttövaroista riippuen, kokonaan ilman omavastuuosuutta tai omavastuuosuudella. Vaikka saisit oikeusapua, sinulla on oikeus ottaa yksityinen asianajaja, jonka palkkio maksetaan tuomioistuimessa valtion varoista oikeusapupäätöksen perusteella. Teemme aina asiakkaan puolesta oikeusapuhakemuksen.

Maksuton oikeudenkäyntiavustaja tai puolustaja

Tiettyjen väkivalta- ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada tuomioistuimen määräämän oikeudenkäyntiavustajan. Tällöin oikeudenkäyntiavustajan palkkio suoritetaan valtion varoista.


Rikosasian vastaajalla on tietyissä tilanteissa oikeus puolustajaan. Tällöin puolustajan palkkio suoritetaan kokonaisuudessaan valtion varoista. Takaisinmaksuvelvollisuus määräytyy rikosasian lopputuloksesta riippuen käyttövarojen mukaan, kuten oikeusapuasioissa.