Perintöoikeudelliset asiat

Perintöoikeudelliset asiat

Perintö- eli jäämistöoikeuteen kuuluvat muun muassa testamenttiin, perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät asiat. Perintöoikeudellisissa asioissa toimimme sekä asianosaisen avustajana että toisissa kuolinpesissä myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä tai pesänjakajana.


Perintökaaren mukaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta on toimitettava perunkirjoitus, johon kutsutaan kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoitustilaisuudessa käydään läpi perukirja, johon listataan muun muassa kuolinpesän osakkaat sekä vainajan ja lesken varat ja velat. Perukirja toimitetaan yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta Verohallintoon, ja perintövero määräytyy sen perusteella. Kuolinpesän osakkaana tai pesänilmoittajana voit olla yhteydessä toimistoomme perukirjan laatimiseksi ja perunkirjoituksen toimittamiseksi.


Toimistostamme saat asiantuntevaa apua perunkirjoituksen ja perinnönjaon yhteydessä selvittäväksi tuleviin kysymyksiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi perintöverotukseen, ennakkoperintöön tai lakiosaan. Voit kääntyä puoleemme myös testamentin tiedoksiantoon ja testamentin moittimiseen liittyvissä asioissa.


Perintöasioita on hyvä suunnitella jo ennakolta. Toimistomme puoleen voit kääntyä, kun on tarpeen laatia esimerkiksi lahjakirja tai testamentti. Perintökaari asettaa testamentille tarkat muotovaatimukset, ja myös testamentin sanamuodon merkitys ja testamentin oikeusvaikutukset on syytä selvittää huolellisesti.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää.