COVID-19 on kaiken muun ohella vaikuttanut paljon myös oikeudenkäyttöön. Onneksi olemme nyt tilanteessa, jossa koronaviruksen leviäminen on laantunut. Tämä kirjoitus on ilmestynyt alun perin Rikosuhripäivystyksen julkaisussa koronakriisin puhjettua noin kaksi vuotta sitten. Siitä huolimatta se on edelleen ajankohtainen ja soveltuu mihinkä tahansa muuhunkin tartuntatautiin.

Rikokseen syyllistyminen edellyttää aina joko tahallisuutta tai tuottamusta. Henkilö voi kantaa koronavirusta tietämättään, jolloin sen levittäminenkään ei voi olla rikos. Jos henkilö tietää altistuneensa virukselle tai selvistä oireista huolimatta koronatestiä ei ole tehty, hän voi pitää koronavirustartuntaa kohdallaan todennäköisenä. Mikäli hän tuolloin on suojaamattomassa lähikontaktissa muiden ihmisten kanssa, kyse voi olla joko tahallisuudesta tai tuottamuksesta eli huolimattomuudesta. Silloin, kun henkilö varmasti tietää sairastavansa koronaa ja on suojaamattomassa lähikontaktissa muiden ihmisten kanssa, kyse voi olla tahallisuudesta.

 

Koronaviruksen tahallinen tartuttaminen toiseen voi tulla rangaistavaksi pahoinpitelynä tai törkeänä pahoinpitelynä. Pahoinpitelyssä henkilö, siinä tapauksessa väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä. Pahoinpitelystä voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeässä pahoinpitelyssä taas henkilö väkivaltaa tekemättä aiheuttaa toiselle vakavan sairauden tai hengenvaarallisen tilan. Törkeästä pahoinpitelystä voidaan tuomita vankeutta yhdestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Myös yritys on rangaistavaa.

 

Koronaviruksen levittämisestä tahallaan tai tuottamuksella voidaan rangaista myös vaaran aiheuttamisena. Silloin henkilö tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran. Rikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

 

Edellä mainittujen henkilöön kohdistuvien rikosten lisäksi kyseeseen voivat tulla ns. yleisvaaralliset rikokset, mikäli virusta levitetään laajempaan ihmisjoukkoon. Terveyden vaarantamisesta voidaan tuomita se, joka levittää vakavaa sairautta siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa. Jos terveyden vaarantaminen tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, kyse on törkeästä terveyden vaarantamisesta. Teoista voi seurata vain vankeusrangaistus ja myös yritys on rangaistavaa. Jos henkilö kuitenkaan näissä tilanteissa ei toimi tahallaan vaan vaara aiheutuu henkilön huolimattomuudesta, kyse voi olla yleisvaaran tuottamuksesta tai törkeästä yleisvaaran tuottamuksesta.

 

Koska korona leviää pisaratartuntana, sen tartuttamisen rikosoikeudellinen arviointi on haasteellisempaa kuin esimerkiksi veriteitse tai sukupuoliyhteyksien välityksellä tarttuvien tautien levittäminen. Koronaviruksen kantajan on hankala kohdistaa virusta suoraan toiseen henkilöön eikä tartuntatodennäköisyyskään ole mitenkään arvioitavissa. Sen vuoksi pelkkä tartuttamisella uhkaaminen tuskin olisi rikos. Kunkin henkilön ja mahdollisen rikoksen kohdalla on aina kyse tapauskohtaisesta arvioinnista.

 

Jutta Wallén-Leino

asianajaja