Palvelut

Rikosasiat
• avustaminen tuomioistuimessa, esitutkinnassa ja vangitsemisasioissa
• rikosten uhrien avustaminen
• syytetyn puolustaminen
• lähestymiskiellot
• korvausten vaatiminen


Lapsi- ja perheoikeudelliset asiat
• lasten huolto- ja elatusasiat
• avioeroasiat, ositukset
• pesänselvitykset ja -jaot
• testamentit
• perunkirjoitukset, perinnönjaot
• avioehtosopimukset
• huostaanottoasiat


Muut palvelut
• erilaisten hakemusten ja asiakirjojen laatiminen
• vahingonkorvausasiat
• tapauskohtaisesti myös muut yksityisoikeudelliset asiat