Kulutietoutta

Oikeusapu

Oikeudellisten asioiden hoitamista varten yksityiselle henkilölle voidaan myöntää oikeusapua. Tällöin asianajajan käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan kokonaan tai osittain valtion varoista hakijan taloudellisen tilanteen mukaan. Haemme puolestasi oikeusavun.

Rikosasian vastaajalla on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus puolustajaan valtion varoista taloudellisesta asemasta riippumatta. Lisätietoa oikeusavusta.

Oikeusturvavakuutus, maksuton oikeudenkäynti

Selvitämme puolestasi myös muut vaihtoehdot asianajokulujen kattamiselle. Usein kotivakuutukseen sisältyy oikeusturvavakuutus, josta asian kulut ensisijaisesti korvataan.

Rikosasian uhrilla on lisäksi taloudellisesta asemasta riippumatta oikeus valtion varoista kustannettavaan avustajaan tietyissä tilanteissa.
Lisätietoa rikoksen uhreille.